ای ماسیس با شما در زندگی دیجیتال Blog

1259651_311.jpg ۰

«آلفاگو» گوگل بازنشسته می‌شود

به گزارش ای ماسیس : تیم تحقیقاتی “آلفاگو” گوگل با اعلام خبر بازنشستگی این برنامه از صرف انرژی خود برای حل مجموعه ای از چالش‌های بزرگتر خبر داد. ایسنا: تیم تحقیقاتی “آلفاگو” گوگل با...