منو

اتصال مغز به اینترنت!

اتصال مغز به اینترنت!

تصور کنیداگر مغز ها به شبکه متصل باشند میتوان با فکر کردن به یک مفهوم،آن را به شخص دیگری در آن سوی دنیا ارسال کرد.گرچه هنوز تا رسیدن به آن مرحله فاصله زیادی داریم،اما پژوهشی که اخیرا صورت گرفته،نشان میدهد که میتوان روزی از طریق اینترنت مغز انسانها را به یکدیگر متصل کرد تا اساسا نیازی به دستگاه های هوشمند خارج از بدن انسان نباشد.

679830_448

جیولیو رافینی یکی از پژوهشگران این پروژه ومدیر عامل شرکت استارلب در بارسلونا توضیح داد که بر خلاف تصور،کاری که تیم او در برقراری ارتباط بین مغزها انجام دادند انتقال کلمه ها،فکرها و احساسات نبوده و ازمایش صورت گرفته ساده تر است.ازمایش به این گونه بود که میبایست مردی در شهر کرلای هند تصور کند.او مجهز به یک رابط مغز_کامپیوتر شده بود که میتوانست امواج مغزی را از روی جمجمه ثبت کند.به این مرد گفته شده که یک بار تصور کند دستش را تکان میدهد و بار دیگر تصور کند پایش را تکان میدهد.اگر تصور کند که پایش را تکان میدهد،کامپیوتر عدد صفر را ثبت میکند و اگر تصور کند دستهایش را تکان میدهد کامپیوتر عدد  یک را ثبت میکند.این مجموعه اطلاعات صفر و یک از طریق گیرنده به شخصی دیگر مثلا در فرانسه فرستاده میشود.او مجهز به دستگاهی به نام روبات TMS شده است.روباتی که برای انتقال پالس های قدرتمند ولی کوتاه به مغز ساخته شده است.وقتی که فرستنده به تکان دادن دستهایش فکر میکند روباتTMSبا مغز گیرنده کاری میکند که بتواند حتی با چشمان بسته نوری راببیند.وقتی که فرستنده به تکان دادن پایش فکر میکند گیرنده هیچ نوری نمی بیند.برای اینکه پیام معنی دارتر بشود،پژوهشگران به فکر رمزگزاری اعداد افتادند.کافیست که صفر و یک ها به معنی سلام و خداحافظی باشند.گیرنده میداند که دیدن نور یعنی سلام و ندیدن نور به معنی خداحافظی است.بدین شکل میتوان حتی به صورت حروف مورس،کلمات را رمزگزاری کرد و برای گیرنده فرستاد.ساده به نظر میرسد اما فرستنده باید تمرکز زیادی داشته باشد تا بتواند روی تکان دادن دستها و پاهای خود فکر کند.هر فعالیت مغزی دیگر ،میتواند سیگنال رامخدوش وبرداشت پیام را مشکل کند.چندی قبل نیز گروهی در دانشگاه هاروارد،ارتباطی با مغز انسان و دم موش برقرار کردن و کاری کردند آن فرد بتواند تنها با فکر کردن دم موش را تکان دهد.و همچنین گروهی دیگر در دانشگاه واشنگتن توانستند ارتباطی بین دومغز انسان برقرار کند و در نتیجه فرستنده توانست مقداری کنترل بر روی موتور کورتکس مغز گیرنده داشته باشد.این به فرستنده اجازه میداد پیام هایی را ارسال کند که باعث برخورد غیر ارادی دست گیرنده به یک صفحه کلید میشد. رافینی رویاهایی بزرگتر در سر دارد او میخواهد احساسات ،عواطف وافکار رابین مغزها رد وبدل کند. احتمالا در آینده نه چندان دور بتوان ایمیل ها،پیام ها وتصاویر  در کل محتوای شبکه را مستقیما در ذهن خود مشاهده کنید.

 

دسته بندی ها: سلامت

دیدگاه ها