منو

اصول مهم در کسب و کارهای اینترنتی

اصول مهم در کسب و کارهای اینترنتی

سرمایه گذاری در زمینه کسب و کارهای اینترنتی بر پایه مشارکت بنا شده است. در این روش سود شخصی اهمیتی ندارد و میزان ریسک پذیری اعضا مشخص کننده میزان موفقیت است. در کسب و کارهای اینترنتی سرمایه گذارها باید بر امور اجرای نظارت مستمر داشته باشند زیرا با تامین منابع مالی نقش و مسئولیت مدیران به اتمام نمی رسد. در این زمینه ارائه مشاره، آموزش و کمکه ای لازم به منظور سودآوری در کسب و کار ضرورت دارد.

فرایند گزینش و بررسی های مالی در فرایند اجرای کسب و کارهای اینترنتی نیز از دیگر مواردی که باید توسط سرمایه گذاران مورد توجه قرار بگیرد. ایده پردازی و داشتن جسارت کافی برای دنبال کردن ایده و خلاقیته ا از مهمترین نکاتی که در استارته ا به عنوان اصول ریسک پذیر شناخته شده اند.

کسب و کار اینترنتی

داشتن اطلاعات کافی در رابطه با موضوع فعالیت نیز اهمیت زیادی در کسب و کارهای اینترنتی دارد. تربیت نیروهای متخصص که بتوانند بخشی از وظایف و مسئولیته ای استارت آپ را بر عهده بگیرند، یک نکته دیگر در زمان شروع و راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی است.

توانایی ریسک پذیری در کسب و کارهای اینترنتی باید با برنامه ریزی و سرمایه گذاری بلند مدت همراه بشی. بخشی از سرمایه کسب و کار باید به بیمه، صندوق های بازنشستگی، ذخیره برای حل مشکلات ناگهانی و … مصرف شود. همچنین توجه به زیر ساخت ها به توجه به برنامه ریزی برای کسب سود فعلی اهمیت بیشتری پیدا می کند. افرادی که دی بلند مدت دارند، اولین قدم برای استارت آپ را توجه به کسب سود در آینده می دانند. به همین دلیل اهداف بلند مدت را فدای اهداف کوتاه مدت نمی کنند.

تاسیس صندوق سرمایه گذاری یکی از راه های طی کردن اهداف بلند مدت کسب و کارهای اینترنتی به شمار می رود که در آن بین یک تا یک و نیم درصد از سرمایه اصلی استارت آپ بایگانی می شود. تاسیس این صندوق در ابتدا ممکن است بخشی از سرمایه استارت آپ را به خود اختصاص دهد اما در نهایت به رشد استارت آپ کمک می کند.

دسته بندی ها: کسب و کار دیجیتال

دیدگاه ها