منو

الزام حضور تلگرام در ایران تغییر کرد؟

به گزارش ای ماسیس :

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نمی توانیم به یک پیام رسان خارجی بگوییم حتما سرورش را به ایران منتقل کند گفت: جهت گیری اصلی حمایت از پیام رسان های داخلی با هدف بی نیازی از خارج است.

خبرگزاری فارس: معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نمی توانیم به یک پیام رسان خارجی بگوییم حتما سرورش را به ایران منتقل کند گفت: جهت گیری اصلی حمایت از پیام رسان های داخلی با هدف بی نیازی از خارج است.
الزام حضور تلگرام در ایران تغییر کرد؟

امیر خوراکیان گفت: یکی از اولویت های ١۵ گانه معاونت ، سیاست گذاری برای پیام رسان های برخط است که بیشترین استفاده عمومی از فضای مجازی از طریق این پیام رسان ها است.

وی گفت : در ۶ ماه گذشته در نتیجه پیگیری این موضوع، سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های برخط تلفن همراه تدوین شده است.

خوراکیان درباره تغییر موضوع شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات گفت: این تردید نیست بلکه عدم نیاز است. در قالب سند تهیه شده پیام رسان های خارجی به میزان همکاری با ایران از کمک های ایران استفاده خواهند کرد؛ نمی توانیم به یک پیام رسان خارجی بگوییم حتما سرورش را به ایران منتقل کند. در نتیجه این تغییر موضع نیست تدبیر بهتر است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: هم اکنون پیام رسان های متعددی برای حضور قانونمند در ایران اعلام امادگی کرده اند.لینک منبع

دسته بندی ها: ویژه

دیدگاه ها