منو

با شیشه های هوشمند نیازی به پرده نیست

با شیشه های هوشمند نیازی به پرده نیست

پژوهشگران آزمایشگاه ملی لورنس برکلی در ایالات متحده ماده ای را تولید کردند که وقتی ولتاژ الکتریکی به آن اعمال میشود به طور انتخابی مانع از عبور نور مرئی و گرما میشود.این پژوهشگران توانستند با ترکیب کردن  کریستال های ریز این ماده با شیشه، قاب های پنجره ای را تولید کنند که مانع از عبور نور خورشید میشود.با توجه به ولتاژی که  به این پنجره اعمال شود شیشه میتواند به طور کامل نور را عبور دهد یا اینکه تنها جلوی گرما را بگیردو فقط نور مرئی را از خود عبور دهد و یا از ورود هر دو جلوگیری کند.دلیل اینکه این شیشه هم توانایی ورودگرما وهم نور مرئی را دارد این است که نانو کریستال های قلع و اکسید نیوبیوم،هر یک به طور متفاوتی به جریان برقی که از آنها عبور میکند واکنش نشان میدهند.

Milliron1_2644144b

با این تکنولوژی میتوان از پنجره های تاریک شونده به جای پرده استفاده کرد و همچنین میتوان از آنها برای کمک به کنترل دمای ساختمانها در طول تابستان استفاده کرد.

 

این دستاورد پژوهشگران حاصل ترکیب نانو کریستال های قلع دوپه شده با اکسید ایندیم در شیشه ی حاوی اکسید نیوبیوم (ماده ای که برای ساختن شیشه اپتیکی استفاده میشود)است.دکتر آنا لورس سرپرست این تیم پژوهشی می گوید ماده حاصله،یک رفتار پیش از این ناشناخته قلع و وصل نوری را از خود نشان می دهد که میتواند کنترل دینامیک عبور تابش خورشید را از طریق پنجره ها امکان پذیرسازد.این نوارهای شفاف میتوانند از طریق تغییر ولتاژ الکتریکی  اعمال شده در محدوده ای۲.۵ولتی،به طور انتخابی و مستقل ازورود اشعه فروسرخ و نور مرئی جلوگیری کند.این شیشه ها،شیشه های الکتروکرومیک نام گرفتند.زمانی که یک بار منفی بر روی شیشه اعمال شودموجب این میشود که نانو کریستال های  اکسید قلع ایندیم،نوز فروسرخ را جذب کند.محققان دریافتندترکیب کردن این دو ماده در یک شیشه موجب شده است اکسید نیوبیوم بتواند ۵۰برابر بیشتر از زمانی که به تنهایی به کار برده شود،جلوی ورود نور را بگیرد.

پژوهشگران امیدوارند که بتوانند مقدار تابش فروسرخ شده رابهبود ببخشند.و همچنین بر این باورند که قیمت این شیشه را میتوان تا اندازه ای پایین اورد که تنها ۱۰تا۱۵درصدگران تر از شیشه های معمولی باشد.

 

دسته بندی ها: زندگی نو, ویژه

دیدگاه ها