منو

تاثیر تیپ شخصیتی در موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی

شناخت تیپ شخصیتی تاثیر زیادی در زمان شروع کسب و کارهای اینترنتی دارد. باید ویژگی های عینی خودتان را در ردیف کارمندان آینده نگر قرار دهید. ارزیابی نقاط قوت و ضعف شخصیتی در این قسمت باید انجام شود. به عنوان یک مدیر باید آینده نگر باشید و بتوانید نقاط ضعف خود را شناسایی و از روش های آموزشی و دوره های یادگیری، برای برطرف کردن آنها استفاده کنید.

تاکنون پژوهش های زیادی در حوزه مدیریت کسب و کارهای اینترنتی انجام شده است. می توانید این پژوهش ها را مطالعه و در موارد مشابه، ویژگی ها و صفات شخصیتی مدیران را به دقت بررسی کنید. در مواردی که مدیران کسب و کارهای اینترنتی به موفقیت دست پیدا کرده اند، بر روی تیپ شخصیتی آنها تمرکز کنید.

کسب و کارهای اینترنتی

اول، باید میان تیپ شخصیتی کسی که کسب و کار اینترنتی جدیدی را آغاز کرده و کسی که برای دیگری کار می کند، تمایز قائل شوید. همچنین باید مطالعات دقیقی را میان مدیران موفق و ناموفق انجام داده و چندین بار علت وشکست آنها را به دقت بررسی کنید. کسانی که پس از دو و یا سه بار تلاش مداوم، به موفقیت دست پیدا کرده اند، الگوهای خوبی برای شما خواهند بود و می توانید خصوصیات رفتاری آنها را به اشتراک بگذارید. تقریبا می توان گفت آنها افرادی تلاشگری هستند که برای شروع کسب و کار جدید الگوهای مناسبی به شمار می روند.

  • دیدگاه ها و نگرش

افرادی که برای کسب و کارهای اینترنتی تصمیم می گیرند، ممکن است عضو یک حزب سیاسی متفاوت، دارای دیدگاه مذهبی متمایز و نظریات اقتصادی مختلفی و متفاوتی باشند. تمامی این تفاوت ها در افراد وجود دارد و نمی توان گفت همه از نظر رفتاری به یکدیگر شبیه هستند و آنچه موجب ایجاد تمایز میان انسان ها می شود، تفاوت در بیان احساسات است. اگر شما قصد دارید تا برای موفقیت در کار، ریسک کرده و تمام سرمایه خود را در این راه مصرف کنید، باید از احساس قوی برخوردار باشید. البته بعد به شما خواهیم گفت که گاهی احساسات غلیان شده نیز خطرناک است و برای شما مشکلاتی را ایجاد می کند.

دسته بندی ها: کسب و کار دیجیتال

دیدگاه ها