منو

تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی اینترنتی

تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی یه فرآیند خود به خود و اتوماتیک وار نیست که بدون نظارت، برنامه ریزی و مدیریت انجام شود. بلکه به عنوان یک پروژه به یک استراتژی منسجم نیاز دارد که در آن بازاری مناسب با امکانات و ظرفیت های سازمان تعیین شده باشد. همچنین در این پروژه باید یک سایت مطابق با سطح مورد انتظار و حجم فعالیت های پیش بینی شده راه اندازی  و کسب و کار به خوبی دنبال گردد تا هدف اصلی یعنی افزایش میزان فروش محصولات کسب شود.

در برنامه بازاریابی اینترنتی باید تحقیقات لازم انجام و سپس راهنمایی‌های عملی برای دستیابی به اهداف بازاریابی ارائه شود. برنامه ریزی برای بازاریابی اینترنتی می توان به شکل زیر بیان شود:

 • ارائه راه‌حل، دسترسی و آموزش
 • تحلیل بازاریابی براساس متدلوژی‌های رایج
 • تحلیل متغیرهای داخلی و خارجی کسب ‌و کار
 • ۴p: محصول، قیمت، مکان و فعالیت‌های تشویقی
 • تعیین اهداف، تاکتیک‌ها و استراتژی‌های بازاریابی
 • کنترل و ارزیابی شامل برنامه‌ریزی برای اقدامات پیش‌بینی نشده و اقتضایی
 • بررسی محیط داخلی سازمان شامل ماموریت، هدف‌ها، چشم‌انداز و ساختار سازمانی
 • بررسی محیط خارجی شامل پارامترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قانونی
 • بودجه‌بندی و پیش‌بینی مالی شامل تحلیل نقطه سر‌به‌سر، پیش‌بینی فروش و بودجه‌ریزی ماهانه
 • تحلیل رقبا و شناسایی مصرف‌کنندگان مطابق با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، روان‌شناختی و رفتاری

بازاریابی اینترنتی

 • نتایج نهایی در تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی

زمانی برنامه ریزی صورت می گیرد، نتایجی که در نهایت باید کسب شود نقش زیادی در میزان موفقیت بازاریابی اینترنتی نقش مهمی را ایفا می کند. متخصصین بازاریابی برای کسب و کارهای نو بر این نظرند که برخی در نتایج نهایی باید موارد زیر به کار برده شوند:

 • کسب فرآیند‌های فروش
 • کمپین‌های توسعه فروش
 • تعیین شاخص‌های ارزیابی موفقیت
 • تعیین استراتژی‌های اهرم‌های فروش
 • تعریف ارتباطات با سایر دپارتمان‌ها
 • تعیین شیوه‌های برگزاری جلسات مذاکره
 • تعیین استراتژی فروش، سی‌سرو خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می‌دهد
 • تعیین اهداف و تدوین استراتژی‌های شفاف در حوزه محصولات، مشتریان و بخش‌بندی بازار
 • تعیین استراتژی‌های استفاده از اقدامات حمایتی نظیر برگزاری رویدادها با مشتریان و شرکت در نمایشگاه‌ها،
 • تخصیص اهداف و فعالیت‌های فروش به بخش‌های مختلف دپارتمان فروش

دسته بندی ها: کسب و کار دیجیتال

دیدگاه ها