منو

تقسیم نقش تیم برای موفقیت استارت آپ

موفقیت مالی یک استارت به شدت بر پایه تیم و نحوه عملکرد آنها بستگی دارد. زمانی که موسسان یک استارت آپ برای شروع کار با یکدیگر همکاری را آغاز می کنند، اولین کاری که باید انجام دهند تقسیم وظایف میان اعضای استارت آپ است. اگر موسسان مهارت بیشتری برای انجام موفقیت استارت آپ داشته باشند، تقسیم وظایف راحت تر انجام می شود. در واقع سختی کار آنجاست که برای برخی از پست های مهم استارت آپ متخصص وجود نداشته باشد.

مهارت لازم برای انجام وظایف در موفقیت استارت آپ ممکن است از از طریق آموزش یا دوره های تخصصی دانشگاهی کسب شود. در هر صورت هنگام تقسیم بندی این وظایف نباید میان مسئولیت ها اعضای تیم تداخلی ایجاد شود. همچنین باید دقت داشت که تعیین وظایف هر یک از اعضا متناسب با مهارت ها و تخصص های او انجام شود. وظایف افرادی که در انجام امور فنی و طراحی سایت تخصص دارند با افرادی که در زمینه تولید محتوا فعالیت می کنند، با یکدیگر متفاوت می باشد.

مایکل به عنوان یکی موسسان استارت آپ ها در کالج لندن و موسس تیم کارآفرینی در کشور انگلیستان بر این نظر است که دو فاکتور مهم در زمان تقسیم وظایف اهمیت پیدا می کند که عبارتند از: تجربه و سابقه کار قبلی کارکنان و دوم میزان آموزش ها و تخصص هایی است که در زمینه مسئولیت خود فرا گرفته است.

موفقیت استارت آپ

در رابطه با تجربه باید همه موارد و سوابق قبلی اعضای تیم بررسی شود. هر کس متناسب با زمینه خاصی که پیشتر در آن کار کرده می تواند مسئولیت جدیدی را بر عهده بگیرد. تحصیلات و همچنین دوره های آموزشی که افراد به صورت خاص طی می کنند، تاثیر زیادی در توانمندی آنها برای بر عهده گرفتن نقششان و در نهایتا موفقیت استارت آپ دارد.

زمانی که موسسان استارت آپ همکاری خود را با دیگران برقرار می کنند، باید زمینه اجتماعی و همچنین خصلت های رفتاری آنها را برای ادامه همکاری در نظر داشته باشند. افرادی که سازگاری زیادی با محیط ندارند و یا سریع از همکاری خسته می شوند، نمی توانند همرهان خوبی برای موفقیت استارت آپ باشند. بنابراین زمان شروع همکاری باید به این خصیصه ها دقت داشت.

دسته بندی ها: کسب و کار دیجیتال

دیدگاه ها