منو

حسگر بلعیدنی

حسگر بلعیدنی

محققان موسسه فناوری ماساچوست موفق به ساخت یک حسگردر قالب یک میکروفون بسیار کوچک درون یک کپسول سیلیکونی بلعیدنی شده اند که میتواند بر عملکرد دستگاه گوارش،ضربان قلب،تنفس وریه ها نظارت کند.سنجش ضربان قلب و تنفس بیمار با حسگر هایی صورت میگیرد که بطور مستقیم بر روی پوست اعمال شود اما فناوری جدید از یک  حسگر بلعیدنی برای نظارت بر تنفس و ضربان قلب از داخل دستگاه گوارش استفاده میکند.

این حسگر در حال حاضر توسط سازمان غذا و دارو امریکا تایید شده است.این دستگاه با گوش دادن به ضربان قلب و عملکرد ریه ها،به سادگی ضربان قلب و تنفس را محاسبه می کند.این حسگر بلعیدنی از طریق خصوصیات موج  صوتی که از بخش های مختلف دستگاه گوارش ضبط شده است میتواند هم ضربان قلب و هم تعداد تنفس را با دقت اندازه گیری کند.این قرص سیلیکونی دارای ابزارهای الکترونیکی برای پردازش صداهای ضبط شده و جداسازی امواج صوتی قلب و تنفس از یکدیگر و همچنین از دیگر صداهای پس زمینه که توسط بدن ایجاد میشود،است.این حسگر سیگنال های رادیویی بی سیم رابه یک گیرنده خارجی در فاصله حدود ۳متری بیمار ارسال میکند.این محققان همچنین طراحی حسگرهای مشابهی را برای آینده  برنامه ریزی کرده اند که شرایط قلب را تشخیص میدهند.انها حتی ممکن است در آینده دستگاههایی ایجاد کنند که نه تنها مشکلات را شناسایی میکند،بلکه توانایی درمان را نیز داشته باشد.به طور طبیعی این دستگاه احتمالا در حدود یک تا دو روز و قبل از بلعیده شدن کپسول بعدی برای ادامه نظارت،در بدن بیمار باقی می ماند.محققان امیدوارند این حسگر بتواند بیماری های مزمن را ارزیابی کند و همچنین برای نظارت بر سربازان در میدان جنگ و یا بهبود آموزش ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

دسته بندی ها: سلامت

دیدگاه ها