منو

راه های موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی

راه های موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی

برای موفقیت افراد راههای مختلفی را در پیش رو دارند که کسب و کارهای اینترنتی یکی از این موارد است و خوشبخانه به سمتی حرکت کرده که تقریبا می‎توان برای آن قواعد و مقرارت مشخصی تعیین کرد. در کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ نکات و روش‎ها‎یی وجود دارد که راه موفقیت را هموارتر می کند و عبارتند از:

  • داشتن برنامه از پیش تعیین شده برای کارآفرینی

شبکه اینترنتی همچون یک سیستم عمل می‎کند که هر یک از اجزا با یکدیگر در ارتباط هستند و ورود به این شبکه، مستلزم همکاری با سایر فعالان اینترنتی است. بنابراین زمانی که فرد تصمیم می‎گیرد در راه کسب و کارهای اینترنتی قدم بردارد، نباید تنها به خود فکر کند و تمام اجزا را باید در نظر بگیرد. بیشتر کسب و کارهای اینترنتی در ایران بدون داشتن برنامه کارآفرینی حرکت می کند. اگر دقت کرده باشید کاسبان قدیمی اگر چه تصور می کنند در شغل خود موفق اند، اما از آنجا نتوانسته اند شغل خود را توسعه دهند، تنها در منطقه خود موفقیت‎ها‎یی را کسب کرده اند و بعدها نیز راه پیشرفت برای آنها سخت تر و دشوارتر شده است. زیرا هیچ دورنمایی از شغل خود ندارند و به جای تکیه بر سرمایه گذاری در برای آینده‎، نقدینگی را ترجیح می‎دهند که در بلند مدت موفقیتی عاید آنها نمی شود.

استارت آپ

  • تمرکز بر هدف

افرادی که برای کسب و کارهای اینترنتی خود دورنما مشخص کرده و تمام سرمایه و انرژی خود را جهت عملی شدن برنامه‎ها‎ی خود صرف می‎کنند، مطمئنا موفقتر خواهند بود. تمرکز بر هدف، به دنبال تعیین دورنما، به معنای توجه به تمامی اجزای بازار است. یکی از امتیاز مهم در کسب و کارهای اینترنتی، عدم محدودیت در منطقه جغرافیایی است. تقسیم بندی کارها از قبیل ایجاد بخش طراحی، تولید، برندینگ، توزیع و پخش موجب تخصصی شدن امور می شود و که پس از تفکیک، باید خود یک قسمت آن را بر عهده بگیرید.

  • داشتن تیم متخصص

وجود یک گروه منسجم علاوه بر پیشبرد کسب و کارهای اینترنتی، می‎تواند پشتوانه ای برای حرکت رو به جلو باشد. بنابراین باید افرادی که برای تیم انتخاب می شوند، از نظر اخلاقی با یکدیگر هماهنگ و در عین حال در کار خود مهارت کافی داشته باشند. از جمله ویژگی‎ها‎ی اعضای گروه کاری می‎توان به مواردی از جمله انتقادپذیری، آینده نگری، مسئولیت پذیری، سرعت عمل در کار و داشتن روحیه تیمی اشاره کرد.

دسته بندی ها: کسب و کار دیجیتال, ویژه

دیدگاه ها