منو

روبات مجهز به سیستم عصبی که درد را تشخیص میدهد

دانشمندان آلمانی دانشگاه لیز برگ روباتی را طراحی کردند که میتواند درک کلی از درد داشته باشد . در دست این روبات یک سیستم عصبی طراحی شده است.این دانشمندان با بکار گیری بافت روباتیک عصبی که مدلی بر اساس پوست انسان می باشد دست روبات را مجهز به سیستم عصبی کردند.

IMG_20160529_013327

اینروبات در زمان مواجهه با اجسام قادر به تشخیص مقدار درد وارد شده به خود می باشد.این دانشمندان برای ساخت این روبات از بافت های عصبی روباتیک خاصی استفاده کردند.این سیستم عصبی درد را به سه بخش خفیف،متوسط و قوی طبقه بندی می کند و روبات به هر کدام از این نوع درد ها پاسخ مناسب و مخصوص  میدهد.وقتی ضربه ای با درد متوسط به دست این روبات وارد شود عمل عقب کشیدن دست با سرعت بیشتری انجام میگیرد و روبات نسبت به ضربه فاصله بیشتری لحاظ میکند.زمانیکه ضربه وارد شده سخت باشد دست روبات در وضعیتی قرار میگیرد که بتواند از آسیب رسیدن بیشتر به خود پیشگیری کند.محققان آلمانی توانستند سیستم عصبی مصنوعی دست روبات را در مقابل دما هم حساس کنند مثلا زمانیکه دست روبات در مجاورت مایع داغ قرار می گیرد،خود را عقب میکشد.

MjI4OTk1Ng

البته مجهز شدن روبات ها به سیستم عصبی برای اولین بار نمی باشداما این شیوه جدید منجر به این میشود که این روبات ها قادر به تجربه کلی از درد باشند.یوهانس کوهن به همراه سمی هدادین، از دانشگاه لیزبرگ نتیجه اولیه کار خود را در کنفرانس بین الملی روباتیک و اتوماسیون سوئد ارائه کردند.به گفته محققان آلمانی  دانشگاه Leibniz  با بکارگیری این روش روبات ها میتوانند در مقابل اجسام از خود محافظت کنند و عمر مفید آنها افزایش یابد.

دسته بندی ها: تکنولوووژی, سلامت

دیدگاه ها