منو

سربند برای پیشگیری از سردرد میگرنی

سربند برای پیشگیری از سردرد میگرنی

دانشمندان موفق به ساخت سربندی شدند که میتواند از بروز سردرد در افرادی که دچار سردرهای میگرنیهستند پیشگیری کند.

1-aviewoftheus

با بستن این سربندبه پیشانی به مدت ۲۰ دقیقه در روزاز بروز سردردهای میگرنی میتوان پیشگیری کرد.این ابزار که cefalyنام دارد تکانهای الکتریکی را به عصب بالای کاسه چشمی منتقل می کند که حس را در درون و اطراف چشم در کنترل خود دارد.در مطالعات نشان داده شده است که افرادی که از این سربند استفاده کرده اند پس از دو ماه سردرد های ازار دهنده شان حدود یک سوم کمتر شد.طبق گفته ی پرفسور جین شونن از دانشگاه لیژ بلژیک این سربنددر سراسر پیشانی قرار میگیرد و بیمار باید روزانه به مدت ۲۰دقیقه آن را به پیشانی ببندد.به گفته ی وی این سربند هیچ گونه عوارض جانبی ندارد.

ic-cefaly-et-electrode

نتایج این شیوه جدید درمان بسیار شبیه داروهایی است که برای پیشگیری ازسردردهای میگرنیتجویز میشود.اما این داروهاعوارض جانبی بسیاری دارند و موجب میشوندبیمار مصرف آنها را متوقف کند.در این پژوهش ۶۷نفر که بطور متوسط در ماه چهار حمله میگرنی داشتند،به مدت چهار هفته بدون درمان بررسی شدند.داوطلبان در این پژوهش به دو گروه تقسیم بندی شدند و به مدت سه ماه روزانه به مدت ۲۰دقیقه تحت تحریک پالس های الکتریکی قرار گرفتند و گروه دوم همین مدت زمان با دستگاهی که پالس های الکتریکی با تاثیر کم یا بدون تاثیر داشت درمان شدند.پژوهشگران دریافتندآنهایی که تحت تحریک واقعی قرار داشتند در ماه سوم ،روزهایی را که دچار دردهای میگرنی میشدند کمتر شده است.یعنی از هفت روز به پنج روز رسید ه است.درحالی که هیبچ تغییری در گروهی که با دستگاه با پالس الکتریکی کم هیچ تغییری دیده نشد.

محققان در۳۸ درصد از افرادی که در درمان با پالس های الکتریکی قرار داشتند شاهد کاهش نشانه های میگرنی بودند در حالی که این کاهش در گروه کنترل فقط ۱۲درصد بود.

 

 

دسته بندی ها: سلامت, ویژه

دیدگاه ها