http://kukarpharmacy.com/296.html منو

سفر در زمان به زودی ممکن می‌شود!

Ornidazole over the counter یک محقق سرشناس مدعی شده از نقطه نظر تئوری، سفر در زمان ممکن خواهد بود اما مشتاقان این رویا از شنیدن توضیحات اضافه در این زمینه، ناامید خواهند شد. بنابر ادعای این محقق، مسافران زمان تنها امکان سفر به گذشته را خواهند داشت.

وب سایت نقدستان – شهروز چرکچی: یک متخصص سرشناس در حوزه فیزیک نجومی مدعی شده به زودی سفر در زمان به واقعیت تبدیل خواهد شد.

محققان ادعا کردند: سفر در زمان به زودی ممکن می‌شود!

Tofranil online mail-order pharmacies به گزارش وب‌سایت Express، یک محقق سرشناس مدعی شده از نقطه نظر تئوری، سفر در زمان ممکن خواهد بود اما مشتاقان این رویا از شنیدن توضیحات اضافه در این زمینه، ناامید خواهند شد. بنابر ادعای این محقق، مسافران زمان تنها امکان سفر به گذشته را خواهند داشت.

به این منظور، محققان باید کرم‌چاله‌ای را ایجاد کنند که در آن فضا و زمان به نحوی طراحی شده‌اند که پورتال‌هایی را برای حرکت در فضا ایجاد می‌کنند http://kukarpharmacy.com/288.html.

http://kukarpharmacy.com/129.html Ethan Siegel متخصص فیزیک نجوم کالج Lewis & Clark در گفتگو با وب‌سایت فوربس مدعی شده محققان در حال کشف شرایطی هستند که ایجاد کرم چاله یادشده را ممکن خواهد ساخت. او معتقد است از نقطه‌نظر تئوری، هیچ مانعی برای ایجاد این شرایط وجود ندارد.
دست‌یابی به این کرم‌چاله زمانی ممکن خواهد شد که محققان بتوانند همتای ذرات بدون وزن یا با وزن مثبت را در جهان هستی کشف کنند.
Siegel معتقد است این ذرات با انرژی یا وزن منفی از نقطه‌نظر تئوریک، قابل شناسایی هستند http://kukarpharmacy.com/243.html.

منبع http://kukarpharmacy.com/300.html

cheap Mirapex دسته بندی ها: تکنولوووژی

دیدگاه ها

generic Exelon online