منو

شانس چه تاثیری در موفقیت کسب و کارهای دیجیتالی دارد؟

شانس شما برای شروع کسب و کارهای دیجیتالی، با توجه به شرایط و تلاش هایتان تعیین می شود. در بسیاری از مواقع ممکن است شروع یک کار جدید با شکست مواجه شود. حتی ممکن است در سال اول، کسب و کارهای دیجیتالی ضعیف عمل کند. همین امر موجب می شود تا بسیاری از مدیران کار رها کنند. در حالی که با گذشت یکسال، شرایط عادی می شود. اگر شما بتوانید در این یک سال دوام آورید، شانس موفقیت را از آنِ خود کرده اید. به طور کلی با افزایش مشتریان شرکت، درآمد شخصی کل و درآمد سرانه نیز افزایش می یابد و از آنجا که این روند مداوم است، تعداد کسب و کارهای دیجیتالی نیز هر روز افزایش می یابد.

این رشد و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی برای همه آزاد است و محدودیتی در آن وجود ندارد. اما از سوی دولت قانون هایی برای آنها وضع می شود تا به دیگران اسیب و ضرری وارد نشود. ضعف مدیریت کسب و کارهای دیجیتالی، بزرگترین علت شکست کسب و کار محسوب می شود.  همچنین فقدان تجربه مدیریتی و استعداد  نیز مزید بر علت است و براساس پژوهش های صورت گرفته، ۹۰ درصد از شکست ها ناشی از نداشتن تجزیه و تحلیل صحیح از عملکرد سازمان می باشد.

کسب و کارهای دیجیتالی

بسیاری از عوامل منفی ممکن است بر کنترل وب سایت و فضای اینترنتی تاثیرگذار باشند. در چنین مواردی باید از مقاومت و پشتکار بالایی برخوردار بود و عوامل منفی را به پتانسیل تبدیل کرد. بسیاری از عوامل نیز خارج از اختیار و تسلط مدیران است. در حالی که برخی موانع کسب و کار قابل رفع است و می توانند به فرصت تبدیل شوند. به عنوان مثال، وجود یک بازار محلی در حوالی شرکت می تواند جای مناسبی برای فروش محصولات باشد. همچنین تغییرات ناگهانی سبک و سیاق مشتریان موجب گشایش بازارهای جدیدتری برای محصولات شود که به موفقیت کسب و کارهای دیجیتالی کمک می کند. البته مواردی از قبیل ابتکار و خلاقیت در میزان استفاده از این شرایط تاثیر زیادی خواهد داشت.

دسته بندی ها: کسب و کار دیجیتال, ویژه

دیدگاه ها