منو

فناوری رگ یاب به منظور افزایش مراقبت بیمار

سیستم بهداشت و درمان ویلیس_نایتون دستگاهی را به اجرا گذاشته است که دارای سیستمی است که با نور رگ های زیر پوست را نشان میدهد و این دستگاه در تمام واحدهای پرستاری برای گرفتن نمونه خون کارآمد است.دستگاه Accuvein AV400  با استفاده از پرتو نورمادون قرمز کار میکند و با قراردادن روی بازوی بیمار وریدهای محیطی را روشن ساخته و یک نقشه مجازی از عروق را در سطح پوست و در زمان واقعی نشان میدهد ونور پر توان دستگاه باعث میشود بافت های بدن که حاوی مایعاتی چون آب هستند در مقابل این نور شفاف جلوه کنند و توان بالای این نور باعث نفوذ فوتون های نوری به داخل بافت و گذر از دیگر بافت ها میشود وتزریق وریدی وپیدا کردن رگ را برای متخصصان و مراقبت های بهداشتی بدون خطا و خونریزی و عوارض جانبی آسان میکند و همچنین موجب کاهش  استرس بیمار میشود زیرایکی از مشکلات بزرگ پرستاران در هنگام تزریق یا نمونه گیری پیدا کردن رگ دست بیمار است.پیدا کردن رگ یکی از رایج ترین روشهای تهاجمی پزشکی در سراسر جهان است و یک سوم تلاش برای این موضوع با شکست مواجه میشود.برای اولین بار استفاده از این دستگاه در بیمارستان ویلیس_کینگستون برای بهبود به این موضوع مورد استفاده قرار گرفت.این دستگاه با روشنایی که روی بازو ایجاد میکند دیدن رگ را آسان کرده و استفاده از آن ایمنی بیمار و بهره وری پرستاری را بالامی برد.این فناوری و اجرای سیستمAccuvein AV400 مطابق با تعهد بیمارستان ویلیس_نایتون به منظور افزایش مراقبت و راحتی بیمارانی که چاق هستند و مشکل پیدا کردن رگ به دلیل باریک شدن رگ یا مشکل انقباض دیواره عضلانی و خون رسانی ضعیف دارند،افراد مسن و یا کسانی که لمس رگ آنها دشوار است به خصوص اطفال زیرا به علت نرم بودن بافت نوزاد و درونی تر بودن وریدهای اندام آنها تزریق و یا استفاده از آنژیوکت برای اطفال بسیار دشوار است اما توسط این دستگاه پیدا کردن رگ را به سرعت و بدون ناراحتی میتوان انجام داد.

 

دسته بندی ها: سلامت

دیدگاه ها