منو

قاضی شهریاری: تهاجم پاسداران عمدی بود


سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به اعترافات متهم حادثه منطقه پاسداران گفت: سازمان دهی وجود داشته و این ماجرا را کنترل می‌کرده است.

خبرگزاری ایسنا: سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به اعترافات متهم حادثه منطقه پاسداران گفت: سازمان دهی وجود داشته و این ماجرا را کنترل می‌کرده است.

قاضی محمد شهریاری در حاشیه سومین جلسه دادگاه متهم حادثه خیابان پاسداران گفت: امروز ختم رسیدگی اعلام شد و دادگاه مکلف است ظرف مهلت قانونی رای را صادر و ابلاغ کند. طرفین پرونده می‌توانند به حکم صادره اعتراض کنند و با اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

وی یادآور شد: ظرف یک هفته باید رای صادر شود و بعد از ابلاغ، ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.

شهریاری تاکید کرد: متهم امروز به سمتی پیش می‌رفت که اقدامات خود را انکار کند، در صورتی که از روزی که این اتفاق رخ داد من شخصا حضور داشتم و اعتراف‌های او را دیدم. شکستگی دست وی برای قبل است و ربطی به حادثه ندارد. متهم اعتراف می کند که متوجه نبوده، در حالی که چطور به سمت چپ و راست منحرف می‌شده است؟

وی ادامه داد: یک سازمان دهی بوده و این ماجرا را کنترل می‌کرده است. فیلم حادثه و اعترافات متهم موجود است. حال شاید وظیفه متهم انکار باشد، اما دادگاه به موارد موجود در پرونده توجه می‌کند و طبق گفته قاضی کشکولی این پرونده، تکمیل ترین پرونده است و ما ظرف ۴۸ ساعت تحقیقات را انجام دادیم و سلامت روحی متهم هم مشخص است. اینکه می‌گوید این موضوع را به کارشناس ارجاع شود منطقی نیست، وی می‌داند چگونه رانندگی کند، او ۱۵ سال راننده بوده است؛ لذا تهاجم عمدی بوده است.

منبع

دسته بندی ها: تکنولوووژی

دیدگاه ها