منو

قلب در یک جعبه.پیوند قلب با تکنولوژی جدید پزشکی

یک فن اوری جدید و توسعه یافته توسط trans medical دستگاهی است که اجازه میدهد قلب مرده برای نجات زندگی شخص دیگری دوباره مورد استفاده قرارگیرد.

این دستگاه با نام تجاری trans medical در حال حاضربا ۱۵پیوند در انگلستان و استرالیا موفقیت امیز بوده.بر خلاف پیوندهای قلب فعلی که در ان عضو به سرعت سرد شده و فعالیت متابولیکی ان کاهش می یابد این دستگاه قلب را گرم نگه میدارد.قلب پس از خارج شدن از جسم به یک اتاق استریل در یک جعبه گذاشته میشود و در ان به یک منبع ثابت خون و اکسیژن و مواد مغذی متصل میشود.بطور متوسط انتظار برای پیوند قلب در انگلستان ۶ماه است که این مدت برای برخی بیماران طولانی است و تا ۱۵درصد بیماران جان خود را در انتظار پیوند از دست میدهند.این تکنولوژی جدید کمک بزرگی برای بیماران پیوند قلب میباشد.

دسته بندی ها: سلامت

دیدگاه ها