منو

قول مدیران مرورگر «تور» به کاربران

به گزارش ای ماسیس :

تیم مرورگر تور به تازگی قراردادی تحت عنوان قرداد اجتماعی منتشر کرده که شامل تعهداتی از جانب این تیم نسبت به کاربران خود است. بیش از یک دهه از فعالیت تیم تور می گذرد بنابراین، انتشار مجموعه قوانین این تیم در حال حاضر نسبتا عجیب به نظر می رسد.

وب سایت کلیک: تیم مرورگر تور قول داده است تا هیچ رازی در ارئه خدمات خود نداشته باشد.تیم مرورگر تور به تازگی قراردادی تحت عنوان قرداد اجتماعی منتشر کرده که شامل تعهداتی از جانب این تیم نسبت به کاربران خود است. بیش از یک دهه از فعالیت تیم تور می گذرد بنابراین، انتشار مجموعه قوانین این تیم در حال حاضر نسبتا عجیب به نظر می رسد.
قول مدیران مرورگر «تور» به کاربران
شاید بنیان گذاران این تیم می خواهند به دنیا نشان دهند که پس از جیکوب اپلبام همچنان بر اهداف خود متمرکز هستند. جیکوب اپلبام یکی از برجسته ترین سازندگان این تیم است که به دلیل اتهام اذیت و آزار های جنسی از این تیم کنار کذاشته شد. البته، شاید هم دلیل دیگری داشته است. دلیلش هر چه که هست، این قرارداد اجتماعی شامل یک تعهد جالب است: «ما هیچ وقت اسرار نهان و پنهان در پروژه های خود نخواهیم داشت.»

مرورگر تور به این دلیل معروف است که می تواند کاربران خود را ناشناس نگه دارد. این موضوع باعث شده است که این مرورگر برای خرید و فروش مواد مخدر، خرید و فروش غیر قانونی اسلحه، کشتن افراد، سواستفاده جنسی از کودکان و دیگر چیز هایی که شما در eBay ویا YouTube پیدا نخواهید کرد، استفاده شود.
اگر مرورگری باشد که آژانس های اجرای قانون بخواهند کاری را غیر قانونی انجام دهند، از مرورگر تور استفاده می کنند. به خصوص اینکه منبع اصلی تامین بودجه این مرورگر، آمریکا است. درست است، معروف ترین شبکه ناشناس، بیشترین درآمد خود را از دولتی به دست می آورد که بیشترین حجم نظارت بر امور را در سطح جهانی دارد و اساسا بدان نیز شناخته می شود.
اعلام این موضوع که آن ها هیچ چیزی پنهانی در خدمات خود نخواهند داشت، دیگر خیلی اهمیت ندارد. دولت آمریکا یک بار اثبات کرده است که توانایی نفوذ در dark web را دارد. پلیس فدرال آمریکا اگر بخواهد، قادر است ۱۵۰۰ وب سایت سواستفاده از کودکان را با استفاده از ابزار های هک مرورگر تور، شناسایی کند. اما این موضوع تبدیل به نزاع های دادگاهی بی شماری می شود که بدون اخطار به این بدافزار ها، بر سر صحت مدارک به دست آمده با هم جدال می کنند.لینک منبع

دسته بندی ها: منتخب

دیدگاه ها