منو

لبه رنگی s6 – روشنایی از رنگ تماس گیرنده

با اختصاص رنگ دلخواه به مخاطبین اولویت تماس ها را از یکدیگر تشخیص دهید.این تکنولوژی میتواند در جلسات و محل کار شما کمک شایانی کند.

دسته بندی ها: ویدئو

دیدگاه ها