منو

مدیران موفق استارت آپ چه ویژگی هایی دارند؟

 مدیران موفق استارت آپ چه ویژگی هایی دارند؟

مدیریت نقش مهمی را در موفقیت استارت آپ ایفا می کند. به این معنا که اگر برخی از مواقع استارت آپ ها موفق تر عمل می کنند، به دلیل مدیریت موفق است. این مدیران ویژگی هایی دارند که آنها را از سایرین متمایز می کند. ویژگی های این مدیران عبارت است از:

  • داشتن خلاقیت

خلاقیت و ایده پردازی مهمترین ویژگی مدیران موفق است. این مدیران در مواجه با مشکلات به جای سرخوردگی راه های جدید خلق می کنند.

  • عملگرایی

دومین خصلت یک مدیر موفق داشتن خصیصه عملگرایی است. مدیرانی که تنها در عرصه اندیشه توانمند هستند، ضعیف تر از مدیران عملگرا و پراگماتیسم عمل می کنند. برای این کار مدیر باید به بطن بازار برود و با مطالعه نیازهای واقعی مشتریان برای برآورده ساختن نیازهای آنها تلاش کند.

  • اولویت بخشی به منافع سازمان

اگر چه هدف از هر استارت آپ و کسب و کاری کسب سود است اما زمانی که مدیریت تنها به منافع شخصی خود فکر کند، موفقیت چندانی کسب نمی شود. از سوی دیگر کسب سود مدیر نیز در کوتاه مدت است. به همین دلیل مدیر باید قبل از در نظر گرفتن سود کوتاه مدت، به سود بلند مدت و منافع ذی نفعان و پرسنل توجه کند.

استارت آپ

  • مدیریت به جای کنترل

مدیران موفق استارت آپ ها اگر چه نگاه ریزبینی دارند اما مدیریت ذره بینی نمی کنند و به جای کنترل سعی در مدیریت دارند. نظارت ها و کنترلها پرسنل را از کار کردن دلسرد و بدبین می کند. این در حالی است که زیر نظر داشتن غیر مستقیم و نشان دادن راهنما به آنها، می تواند تاثیرات مثبتی را در پی داشته باشد.

  • داشتن جسارت و جرات

ریسک پذیری و توانایی مقابله با مشکلات و یا پروژه های عظیم تر یکی از بارزترین مشخصه های مدیران موفق است. داشتن جرات و جسارت کافی برای ادامه دادن به مسیر خود موجب پیشرفت و توسعه کار می شود. این ویژگی در کسانی قابل یافت است که از اعتماد به نفس کافی برخوردار باشند.

  • واقع بینی به جای خیالپردازی

یک مدیر موفق به آرزوهای دور و دراز و غیرعملی نمی اندیشد و به جای خیالپردازی به جریانات حقیقی و قابل تحقق می پردازد.

دسته بندی ها: کسب و کار دیجیتال

دیدگاه ها