منو

فضای پیمای هسته ای در روسیه ساخته میشود

روسیه برنامه ساخت سامانه فضایی با موتور هسته ای را برای توسعه این صنعت در دستور کار قرار داده است.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، مراحل آزمایشی سیستم فضایی هسته ای روسیه تا سال ۲۰۲۵ پایان می یابد.طراحی صورت گرفته در ساخت این سامانه فضایی با موتور هسته ای که تاکنون حدود دومیلیون یورو هزینه داشته است، سبب می شود بتواند در دمای بسیار بالا و تابش شدید کار کند، ولی براساس تصمیم اعلام شده کنونی عملیات پرتاب این دستگاه به فضا در قالب برنامه دولتی فضایی فدرال گنجانده نخواهد شد.

تمام کارها برای ساخت این دستگاه فضایی با موتور هسته ای طبق برنامه انجام شده است، به نقل از «آندره ایوانوف» رییس دپارتمان شرکت دولتی ارتباطات روس اتم نوشت: «قطعا این برنامه هدفمند در زمان مقرر آماده آزمایش خواهد شد».

روسیه به عنوان اصلی ترین کشور دارای صنعت فضایی و پرتاب ماهواره ها در جهان فعالیت می کند و کشورهای غربی از امکانات روسیه در این زمینه بهره می گیرند.

دسته بندی ها: زندگی نو, ویژه

دیدگاه ها