منو

ورود سوخوهای مدرنیزه به جنگ سوریه

به گزارش ای ماسیس :

هواپیمای تهاجمی سوخو ۲۵ مجهز به سامانه های تدافعی در برابر تهدیدات ضد هوایی از جمله موشک های دوش پرتاب وارد نبرد سوریه شد.

مشرق: جنگنده های سوخو ۲۵ مدرنیزه شده روسی وارد نبرد سوریه شدند. هواپیمای تهاجمی سوخو ۲۵ مجهز به سامانه های تدافعی در برابر تهدیدات ضد هوایی از جمله موشک های دوش پرتاب وارد نبرد سوریه شد.
ورود سوخوهای مدرنیزه به جنگ سوریه
بر اساس تصویر منتشر شده هواپیمای تهاجمی SU-25SM3 که نمونه ارتقاء یافته از هواپیمای سوخو ۲۵ است در حمایت از عملیات ارتش سوریه وارد میدان نبرد شده است.

این هواپیما به سامانه های دفاع در برابر موشک های ضد هوایی مدل L370K25 Vitebsk-25 مجهز شده است که می تواند از پرنده مورد نظر در برابر موشک های دوش پرتاب و هدایت راداری ضد هواپیما حفاظت کرده و موشک مهاجم را مختل کند.لینک منبع

دسته بندی ها: تکنولوووژی

دیدگاه ها