منو

پوست مصنوعی انعطاف پذیر

پوست مصنوعی انعطاف پذیر

محققان آمریکایی با ترکیب نانو ذرات طلا و نوعی پلیمر توانستند لایه انعطاف پذیرخودترمیم شونده که میتوان به عنوان پوست مصنوعیاستفاده کرد را ابداع کنند.این ماده با هر بار ترمیم نسبت به قبل استحکام بیشتری پیدا می کند. پژوهشگران کالیفرنیا موفق به ساخت این ماده انعطاف پذیر شدند.این پوست مصنوعی با الهام از خاصیت خودترمیمی پوست طبیعی ساخته شده است.

81906330-70421783

این ماده حاوی نوعی پلیمر است که در صورت آسیب دیدن به سرعت خود را ترمیم میکند.به گفته یکی از مححقان این پروژه وجود مشکل آسیب پذیری در حسگرهای انعطاف پذیر موجود در بازار موجب شده تا نیازجدی برای توسعه این حسگرها و ایجاد خاصیت خود ترمیمی در آن ها به وجود آید وما موفق به ساخت پوستی شدیم که قادر به ترمیم خود میباشد و همچنین قابل خم شدن و انعطاف پذیر است.از هر نقطه ای که این ماده آسیب ببیند میتواند قسمت آسیب دیده را ترمیم کند.این حسگر از یک زیر لایه ی ترمیم شونده،الکترودهای رسانا و نانو ذرات طلای اصلاح شده تشکیل شده است.نانو ذرات در سطح زیر لایه و میان الکترودهای خود ترمیم شونده میتواند موجب ترمیم ترک های موجود در سطح شود و در نهایت هدایت الکتریکی به حالت اولیه باز گردد.این ماده به محض ترمیم شدن قادر است وجود ترکیبات الی فرار را در مقادیر بسیار کم شناسایی کند.حساسیت این حسگر چند دهppm است.نتایج نشان میدهد که این لایه قادر است در شرایط بسیار سخت نظیر دمای ۲۰تا۴۰درجه سانتیگراد خود را ترمیم کند.برای فرایند ترمیم، این لایه رطوبت را جذب کرده و متورم میشود،با این کار زنجیره پلیمری به صورت آزاد در آمده و میتواند فرایند ترمیم را شروع کند.

دسته بندی ها: سلامت

دیدگاه ها