منو

چالشی در منابع اینستاگرامی

چالشی در منابع اینستاگرامی

در آینده ای نزدیک، تغییری در برنامه اینستاگرام (Instagram app) ایجاد خواهد شد؛ بطوریکه خواهید توانست بدون اینکه اقدامی را انجام دهید. feedهای خود را بهینه سازی نمائید. این بدین معناست که تصاویر و ویدئوها نیز مشتمل بر feedها خواهند بود.

ضرورت بهینه سازی فیدهای اینستاگرام

کاربران فیسبوک معمولاً ۷۰% فیدهای خود را با بعلت اشتراک گذاری تصاویر و ویدئوهای شخصی  از دست میدهند. قاعدتاً وجود تعداد افراد بیشتر  در جمع دوستان، فامیل و آشنایان، حاکی از اطلاعات بیشتر است که شانس شما در این جهت بهبود خواهد بخشید.

چنین بازخوردهایی میتواند مبتنی بر ارتباطات شما با یم شخص بر اساس ارسال یک پست باشد و یا محتوای یک فایل تصویری و یا ویدئویی باشد که سهم زیادی را در تعیین جایگاه فیدهایتان دارد.

همچنین اینستاگرام تصدیق و تصریح مینماید که هیچ تصویر یا ویدئویی از دوستان خود را از دست نخواهید داد. ایستاگرام اذعان میدارد که کلیه پستهای موجود کماکان وجود دارند، اما از لحاظی متفاوتند.

در فیسبوک بسته به اینکه چگونه ممکن است چیدمان پستهای خود را انتخاب کنید؛ انتخاب و یا نمایش پستها متفاوت خواهد بود. ممکن است ابتدا پستهای جاری را برسسی کنید و یا بالاترین پست موجود را اوّل از همه مشاهده نمائید.

در اعلانی عمومی اینستاگرام مطرح نمود که اگر صفحه ای را برای شرکت خود ایجاد مینمائید؛ بسیار مراقب باشید؛ چرا که فیسبوک فیدهای شما را بر اساس محتوایتان یازخواهد چید. بعنوان مثال اگر بیشترین تعامل و یا پست را با Taylor Swift داشته باشید، پستهای Taylor Swift اولویت بیشتری نسبت به سایرین خواهد داشت.

کسانی که این کار را انجام میدهند، بطور میانگین ۷۰% از فیدهایشان از دست خواهد رفت. بخصوص اگر تعداد کاربران اینستاگرامی کمتر از هزاران کاربر باشد.

نتیجتاً برای اعمال چنین تغییری نمیبایست محتوایتان را حذف کنید، بلکه میباید آن را تنظیم مجدد نمائید.

دسته بندی ها: تکنولوووژی

دیدگاه ها