منو

کدام استان ها بیشترین موبایل فعال را دارند؟

به گزارش ای ماسیس :

همراه با توسعه ارتباطات دیجیتالی در دنیا، وضعیت ارتباطات سیار در استان‌های کشورمان تا پایان خرداد ماه ۹۵ مشخص شد.

تسنیم: همراه با توسعه ارتباطات دیجیتالی در دنیا، وضعیت ارتباطات سیار در استان‌های کشورمان تا پایان خرداد ماه ۹۵ مشخص شد.
کدام استان ها بیشترین تلفن همراه فعال را دارند؟
در گزارشی به وضعیت ارتباطات از منظر خطوط همراه فعال در تمامی استان‌ها پرداخته شده است. تا به این طریق جایگاه هر استان در این حوزه و میزان عقب افتادگی یا پیشتازی آن نسبت به معیار ضریب نفوذ مشخص شود.

در جدول زیر استان‌های با بیشترین خطوط دایری همراه پشت سر هم ردیف شده و طبق اطلاعات استخراج شده از دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی وزارت ارتباطات به شرحی است که در تصویر مشاهده می کنید.

کدام استان ها بیشترین تلفن همراه فعال را دارند؟لینک منبع

دسته بندی ها: تکنولوووژی

دیدگاه ها