منو

کمک فنر برای کسانی که آرتروز زانو دارند

کمک فنر برای کسانی که آرتروز زانو دارند

یک شرکت امریکایی وسیله را ساخته که میتواند در کنار مفصل زانو قرار گیرد و مانند یک کمک فنر برای زانو عمل کرده وضربات وارد به زانو را بگیرد.این وسیله برای کسانی است که به آرتروز زانویخفیف و متوسط مبتلا هستند. در آرتروز زانو، زمانی که غضروف از بین رفت انتهای استخوان ها بر روی هم ساییده میشوند و دردهای شدیدی را ایجاد میکنندو محققان بر این نظرند که اگر فشار وارد بر مفاصل برداشته شود درد کاهش یافته و بافت طبیعی مفصل تا حدودی احیا میشود.این سیستم در بافت زیر پوست و در کنار مفصل کاشته میشود و به کمک فنری که در آن تعبیه شده همانند یک ضربه گیر عمل میکند و فشار های وارد بر زانو را جذب میکند.

10217_orig

در مرکز این وسیله یک فنر قرار دارد که وقتی زانوباز میشود فنر این وسیله جمع شده و موجب جذب کردن نیروهای مضر وارد به مفصل میگردد.با خم شدن مفصل زانو،فنر های این وسیله باز شده و نیرو را آزاد میکنند.این وسیله با عمل جراحی به استخوان های دو طرف زانو متصل میشود و تا مدتی در آنجا باقی میماند.هدف اصلی این وسیله کاهش نیروهای وارد به مفصل زانو است تا بدین وسیله بتوان درد بیمار راکاهش دهد.سازندگان این وسیله ادعا میکنند که با قرار دادن آن با عمل جراحی درکنار مفصل زانو میتوان موجب کاهش فشار وارد شده به غضروف و کاهش ساییدگی شد.

این سیستم به گونه ای است که سایر گزینه های درمانی آینده را میتواند برای زانو بکار برد.این وسیله برای تسکین واز بین بردن درد زانو طراحی شده است و آناتومی ودامنه حرکتی مفصل زانوی بیمار را حفظ میکند.این وسیله تاکنون بر روی۲۵۰ بیمار در اروپا با موفقیت کار گذاشته شده است.

 

دسته بندی ها: سلامت

دیدگاه ها