منو

۱۰ ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

به گزارش ای ماسیس :

ارتش هر کشور مهمترین نقش را در حفظ صلح و امنیت آن ایفا می‌کند. بنابراین دانستن این مسئله که کدام کشورها قویترین ارتش‌های جهان را دارند، خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان: شرکت چندملیتی «کردیت سوئیس» فهرستی از پرقدرت‌ترین ارتش‌های جهان را بر اساس تعداد نیرو و میزان تجهیزات منتشر کرد. ارتش هر کشور مهمترین نقش را در حفظ صلح و امنیت آن ایفا می‌کند. بنابراین دانستن این مسئله که کدام کشورها قویترین ارتش‌های جهان را دارند، خالی از لطف نیست.

شرکت خدمات مالی چندملیتی «کردیت سوئیس» فهرستی از پرقدرت‌ترین ارتش‌های جهان را بر اساس چند ویژگی مهم تهیه کرده است.

این ویژگی‌ها عبارتند از: ۱. تعداد نیروهای نظامی فعال (۵ درصد از امتیاز کلی)، ۲. تعداد تانک‌های جنگی (۱۰ درصد)، ۳. تعداد بالگردهای جنگی (۱۵ درصد)، ۴. تعداد هواپیماهای جنگنده‌ (۲۰ درصد)، ۵. تعداد ناوهای هواپیمابر (۲۵ درصد)، ۵. تعداد زیردریایی‌ها (۲۵ درصد).

آمریکا مقام نخست را در این رده‌بندی داراست. در ادامه به ۱۰ کشور پرقدرت جهان به لحاظ برخورداری از ارتشی مقتدر نگاهی می‌اندازیم.

۱.آمریکا

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟
بودجه: ۶۰۱ میلیارد دلار
تعداد کارکنان فعال: یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر
تعداد تانک: ۸ هزار و ۸۴۸ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: ۱۳ هزار و ۸۹۲ فروند
تعداد زیردریایی: ۷۲ فروند

۲.روسیه

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار

تعداد کارکنان فعال: ۷۶۶ هزار و ۵۵ نفر
تعداد تانک: ۱۵ هزار و ۳۹۸ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: ۳ هزار و ۴۲۹ فروند
تعداد زیردریایی: ۵۵ فروند

۳.چین

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۲۱۶ میلیارد دلار

تعداد کارکنان فعال: ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر
تعداد تانک: ۹ هزار و ۱۵۰ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: ۲ هزار و ۸۶۰ فروند
زیردریایی: ۶۷ فروند

۴.ژاپن

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار

تعداد کارکنان فعال: ۲۴۷ هزار و ۱۷۳ نفر
تعداد تانک: ۶۷۸ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: هزار و ۶۱۳ فروند
تعداد زیردریایی: ۱۶ فروند

۵.هند

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۵۰ میلیارد دلار

تعداد کارکنان فعال: یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر
تعداد تانک: ۶ هزار و ۴۶۴ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: هزار و ۹۰۵ فروند
تعداد زیردریایی: ۱۵ فروند

۶.فرانسه

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۶۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

تعداد کارکنان فعال: ۲۰۲ هزار و ۷۶۱ نفر
تعداد تانک: ۴۲۳ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: هزار و ۲۶۴ فروند
تعداد زیردریایی: ۱۰ فروند

۷.کره جنوبی

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۶۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار

تعداد کارکنان فعال: ۶۲۴ هزار و ۴۶۵ نفر
تعداد تانک: ۲ هزار و ۳۸۱ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: هزار و ۴۱۲ فروند

تعداد زیردریایی:
۱۳ فروند

۸.ایتالیا

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۳۴ میلیارد دلار

تعداد کارکنان فعال: ۳۲۰ هزار نفر
تعداد تانک: ۵۸۶ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: ۷۶۰ فروند
تعداد زیردریایی: ۶ فروند

۹.انگلیس

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۶۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار

تعداد کارکنان فعال: ۱۴۶ هزار و ۹۸۰ نفر
تعداد تانک: ۴۰۷ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: ۹۳۶ فروند
تعداد زیردریایی: ۱۰ فروند

۱۰.ترکیه

تصاویر/ 10 ارتش پرقدرت جهان کدامند؟

بودجه: ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

تعداد کارکنان فعال: ۴۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر
تعداد تانک: ۳ هزار و ۷۷۸ فروند
تعداد هواپیما و بالگرد جنگی: هزار و ۲۰ فروند
تعداد زیردریایی: ۱۳ فروندلینک منبع

دسته بندی ها: منتخب

دیدگاه ها