منو

تعداد کاربران LinkedIn از ۱۰۰ میلیون گذشت

پایگاه اینترنتی LinkedIn چند سالی است که به عنوان سایتی برای جمع آوری اطلاعات، مشخصات، و فعالیت های متخصصان در سراسر جهان فعالیت می‌کند. کاربران می‌توانند با مراجعه به این سایت، افراد متخصص درزمینه‌های گوناگون را پیدا نموده و از پیشینه علمی آنها اطلاع کسب کنند.سرعت رشد این سایت به قدری بوده که اکنون شمار اعضای آن از مرز ۱۰۰ میلیون فراتر رفته است.
پایگاه LinkedIn در سال ۲۰۰۲ تاسیس گردید و پس از گذشت ۶سال به ۵۰‌میلیون عضو ثبت شده رسید. ۵۶ درصد از اعضای این پایگاه از کشورهایی غیر از آمریکا و ۴۴ درصد از آنها از آمریکا می‌باشند. ۲۰ درصد از اعضای این پایگاه به بخش خدمات خصوصی، ۹ درصد مربوط به صنایع پیشرفته، و ۹ درصد نیز مربوط به بخش اقتصاد و مالی مربوط می‌شوند. بقیه اعضا نیز تخصص‌های دیگری دارند.رشد LinkedIn در کشور برزیل با ۴۲ درصد رشد و مکزیک با ۱۷۸ درصد رشد و هند با ۷۶ درصد رشد از بقیه کشورها بیشتر نمایان بوده است.
افراد متخصص با تخصص‌های گوناگون می‌توانند به سادگی به عضویت این پایگاه درآیند و خود را معرفی کنند.

دسته بندی ها: ویژه

دیدگاه ها