درباره ما


همیشه بهار نشانه رویش و آغاز بوده است . برخلاف این تکرار همیشگی رویش ایده ایماسیس در ذهن ما همزمان با پاییزسال ۹۴ و شروع بارش اولین برفها در تهران نقش بست.ایده ای که در ابتدا شاید بنظر برسد خیلی از دوستان عزیز اون رو عملی کردند و بزرگترها و پیشکسوت هایی در این حوزه وجود داشته باشید.اما اگر واقعیت امر رو بخواهید ایماسیس قرار نیست همون کار رو ادامه بده و هم راستا با دیگران قدم بر داره.ما همواره سعی خواهیم کرد که با زبان ساده در مورد رویدادهای حوزه فناوری حرف بزنیم.بدون هیچ ادعایی فقط دانشی که روزانه بر اون سعی داریم بیافزاییم رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.تمام اطلاعاتی رو که با شما به اشتراک خواهیم گذاشت در ابتدا معرفی خواهیم کرد و در مورد ماهیت اون حرف میزنیم و بعد به جزئیات ماجرا میپردازیم.
سفینه ماسیس کارش رو شروع کرده و قصد داره هر روز به افراد بیشتری سلام بده ، اما صد البته این نیاز به حمایت و همکاری شما عزیزان داره و ما مشتاقانه هر لحضه به دنبال دریافت نظرات شما هستیم.