برچسب: ابزار پوشیدنی هوشمند

index(15) ۰

ابزار پوشیدنی که مواد شیمیایی در عرق را اندازه گیری می کند

محققان دانشگاه کالیفرنیا ابزار پوشیدنی به نام chem-physابداع کردند که با قرار گرفتن بر روی قفسه سینه افراد می تواند مواد شیمیایی موجود در عرق را اندازه گیری کند.این ابزار سیگنال های الکتروکاردیوگرام قلب را...