برچسب: اجسام سه بعدی

هالونوییز ۰

هالولنز محصولی از مایکروسافت

هالولنز محصولی است از شرکت مایکروسافت میباشد.و در واقع اولین دستگاهی است که برای کار کردن به هیچ وسیله ای نیاز ندارد و همه چیز در یک کامپیوتر هالوگرافیکی انجام میشود.هالولنز ورود هالوگرام به...