برچسب: اسکلت خارجی با تجربه پیری

images(8) ۰

تجربه پیر شدن با تکنولوژی جدید در چند ثانیه

تجربه پیر شدن با تکنولوژی جدید در چند ثانیه شرکت بیمه امریکایی Gen worth اسکلت خارجی را ابداع کرده است که به مدت ۵ثانیه میتواند توانایی فیزیکی شخص را به سن ۵۰سالگی انتقال دهد.این...