برچسب: اشیای ناشناس پرنده،بشقاب پرنده ها،تاریخ اشیاء پرنده

904466_921.jpg ۰

روایت بزرگ‎ترین مشاهدات تاریخ اشیای ناشناس پرنده

به گزارش ای ماسیس : موج بلژیکی، آغاز داستان یوفوهای مثلثی شکل بود. حادثه‌ای که پس از گذشت سال‌ها همچنان یکی از بزرگ‎ترین مشاهدات تاریخ اشیای ناشناس پرنده به شمار می‌رود. وب سایت گجت...