برچسب: الگوریتم‌،انسان،هوش،الگوریتم یا انسان

988541_881.jpg ۰

آیا الگوریتم‌ها از انسان‌ها باهوش ترند؟

به گزارش ای ماسیس : آیا به نرم‌افزارها اعتماد می‌کنید تا به جای شما تصمیم‌گیری کنند؟ برایتان جالب خواهد بود اگر بدانید گاهی شرایط به قدری پیچیده می‌شود که مقایسه انسان و الگوریتم‌ها به...