برچسب: انفجار ،موشک فالکون 9

1006170_291.jpg ۰

دلیل انفجار موشک فالکون ۹ اعلام شد

به گزارش ای ماسیس : در گزارش SpaceX آمده «شکاف عمیق در سیستم برودتی هلیم مربوط به مخزن اکسیژن مایع مرحله دوم» دلیل اصلی حادثه است. وب سایت دیجیاتو – حمید مقدسی: اوایل ماه...