برچسب: اولین خودروی بدون سرنشین

1459477549306 ۰

اولین ماشین بدون سرنشین جهان!

اولین ماشین بدون سرنشین جهان! این یک جوک نیست، ماشینی که در تصویر میبینید نخستین خودروی مسابقه ای بدون سرنشین دنیاست، گروهی متشکل از ۱۰ الی ۲۰ تیم دو ماشین را برنامه ریزی کرده...