برچسب: بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی ۰

راه های کسب موفقیت در بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی اساس موفقیت استارت آپ ها محسوب می شود. اما بازاریابی اینترنتی نیز خود نیازمند به کارگیری مجموعه از تکنیک ها و اسلوب هاست تا راه موفقیت آن هموار شود. این تکنیک ها...

بازاریابی اینترنتی ۰

تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی اینترنتی

تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی اینترنتی بازاریابی اینترنتی یه فرآیند خود به خود و اتوماتیک وار نیست که بدون نظارت، برنامه ریزی و مدیریت انجام شود. بلکه به عنوان یک پروژه به یک استراتژی...

کسب و کار دیجیتالی ۰

نظریات بازاریابی دیجیتال در کارگاه آموزشی آتلانتا

نظریات بازاریابی دیجیتال در کارگاه آموزشی آتلانتا در یکی از شهرهای آتلانتا یه کارگاه آموزشی برای آموزش تاکتیک ها و روش های بازاریابی دیجیتال برگزار گردید. در این کارگاه مجموعه ای اصول بازاریابی دیجیتال...