برچسب: بخیه بدون دخالت پزشک

robot-surgery-1 ۰

ربات پیشرفته ای که بدون کمک پزشک بخیه میزند

گروهی از پژوهشگران مرکز پزشکی ملی کودکان و دانشگاه جان هاپکینز، رباتی  به نام STAR را طراحی کردند که میتواند به کمک چشم دوربینی و بازوی هیدرولیکی خود با ظرافت و دقتی بسیار بالا...