برچسب: برترین بازی های دنیا

game ۰

۱۰ بازی برتر سال ۲۰۱۵

می‌توان سال ۲۰۱۵ را به عنوان بهترین سال برای بازی های جدید ویدئوی یاد کرد چرا که اکثر بازی های امسال عنوانین بسیار محبوبی بودند اما  وارد لیست۱۰ بازی برتر دنیا نشدند. امسال شاهد...