برچسب: تعریف مهاجرت ابری

886144_586.jpg ۰

مهاجرت ابری چیست؟

به گزارش ای ماسیس : مهاجرت ابری یا مهاجرت به ابر فرایند استقرار دارایی های دیجیتال، خدمات، منابع فناوری اطلاعات یا برنامه های کاربردی سازمان، به طور جزئی یا کلی، به ابر است. وب...