برچسب: تلفن همراه معاینه چشم

635558047759151333 ۰

معاینه چشم و گوش با تلفن همراه

معاینه چشم و گوش با تلفن همراه پژوهشگران دانشگاه استنفورد گجتی را ابداع کردند که با اتصال به تلفن تلفن همراه میتواند از داخل چشم عکسبرداری کند.چشم پزشکان برای عکسبرداری و بررسی محتویات داخلی...