برچسب: تکنولوژی جدید ذخیره سازی اطلاعات

index(7) ۰

روش جدید ذخیره سازی اطلاعات توسط مایکروسافت

شرکت مایکروسافت ۱۰ میلیون رشته الیگونوکلئوتید که در واقع مولکول های DNA تولید شده در محیط آزمایشگاهی است را از استارت آپ سن فرانسیسکویی Twist bioscience خریریداری کرده است.این شرکت به دنبال روش های جدید...