برچسب: جلوگیری از عادت های بد رفتاری با دستبند

Mjc1NjMyNg ۰

جلوگیری از عادت های نامناسب با دستبند هوشمند

دانشمندان هندی دستبند هوشمندی را ابداع کردند که می تواند در کاربر از عادت های نامناسب رفتاری جلوگیری کند.   این دستبند توانایی تشخیص مشکلات رفتاری در کاربر خود را دارد و در زمانی...