برچسب: حیات ویندوز 10

حیات ویندوز 10 موبایل ادامه دارد ۰

پایان کار برای ویندوز ۱۰ موبایل؟؟

اخیرا مقالات زیادی پیرامون توقف پشتیبانی مایکروسافت از پلتفرم موبایلی خود یعنی ویندوز ۱۰ موبایل در منابع خبری منتشر می شود اما به نظر می رسد چنین مقالاتی تنها بزرگ نمایی و تبلیغات منفی...