برچسب: خودرو با بدنه صفحه نمایش لمسی

اتومبیلی با بدنه صفحه نمایش لمسی ۰

اتومبیلی با بدنه صفحه نمایش لمسی

 اتومبیلی با بدنه صفحه نمایش لمسی FUn-vilاتومبیلی است که تمام بدنه ی آن از صفحه نمایش لمسی ساخته شده است و میتوان شکل ظاهر و داخل انرا به دلخواه تغییر داد.هر محتوایی را میتوان...