برچسب: درمان نابینایی،نابینایی

636120585807814500.jpg ۰

امید به درمان نابینایی

به گزارش ای ماسیس : پیشرفت‌های چشمگیر در الکترونیک، ژن‌درمانی و معالجه با استفاده از سلول‌های بنیادی، از ده سال پیش تاکنون، نعمت بینایی را به ده‌ها نفر که ممکن بود تا پایان عمر...