برچسب: دوچرخه هیبریدی،دوچرخه هیبریدی ایرانی

1032126_861.jpg ۰

دوچرخه هیبریدی ایرانی هم از راه رسید

به گزارش ای ماسیس : دوچرخه هیبریدی «بادپای نصیر» که حاصل تلاش محققان دانشگاه خواجه نصیر است طراحی و ساخته شد. وب سایت کلیک: دوچرخه هیبریدی «بادپای نصیر» که حاصل تلاش محققان دانشگاه خواجه...