برچسب: ذخیره جستجو در مک

Create-Saved-Search-Folders-001 ۰

جستجوی خود را ذخیره کنید

کلیه سیستم عاملهای رومیزی قابلیتهای زیاددی را برای انجام عملیات جستجو (Search) دارا میباشند. معمولاً به این صورت عمل میکنند که جستجوی انجام گرفته را در پوشه ای که وجود ندارد، به نمایش میگذارد!...