برچسب: ربات شبیه به سطل زباله

index(3) ۰

ساخت ربات همه کاره BIG_i

به تازگی رباتی ساخته شده است که ظاهری شبیه به سطل زباله دارد و دارای امکانات مختلفی مانند شناسایی چهره افراد،دستور صوتی و تعامل با دیگر ابزار هوشمند می باشد.این ربات همه کاره BIG_i...