برچسب: ربات هوشمند Leka

index(2) ۰

رباتی مهربان و اجتماعی برای کمک به کودکان اوتیسمی

یک شرکت آمریکایی برای آموزش مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اوتیسم و حل مشکلات این کودکان یک ربات هوشمند ساخته اند.این ربات می تواند به وسیله نور،لرزش و صدا احساسات کودکان مبتلا به...